Handleiding SELFIX voor ouders

SELFIX is een nieuwe webapplicatie waarin je loopbaancompetenties in kaart kunt brengen.

Leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kunnen een persoonlijk account maken op selfix.generatiebxl.be.
Op een tijdslijn registreren ze 'reflecties' over hun ervaringen op school en in de vrije tijd. Moet je kind binnenkort een studiekeuze maken? Een nieuwe school kiezen? Of een beroep? Het gebruik van de SELFIX is een goede voorbereiding om het gesprek met je leerkracht, studiebegeleider of andere begeleiders aan te gaan. 

Het gebruik van SELFIX gebeurt het best met ondersteuning van een leerkracht of andere begeleider. Gebruikt je kind SELFIX voor het eerst? Vraag hulp aan je leerkracht(en) of andere begeleiders. Tijdens het traject kan je als ouders mee feedback geven. 
Werkt de school niet met SELFIX? We raden opvolging door een leerkracht sterk aan. Maar je kunt er ook zelf mee aan de slag thuis. Lees de handleiding voor meer informatie. 

Wat heb je nodig om te starten met SELFIX?

 • SELFIX is een webapplicatie voor jongeren. Het gebruik van de applicatie gebeurt best met de ondersteuning van een leerkracht of andere begeleider. Bespreek met de school of leerkracht wat je als ouder kunt doen om dit thuis te ondersteunen. 
   
 • Je kind heeft een eigen e-mailadres nodig om een persoonlijk account te maken. 
   
 • Ontdek de loopbaancompetenties en de woordenschat van Generatie BXL op de website. 'Loopbaancompetenties', 'studiekeuze', 'reflectie', 'zelftest', 'studiedomeinen' ... Door de woorden zelf te leren en te gebruiken, ondersteun je je kind.
   
 • Leert je kind op school over loopbaancompetenties? Organiseert de school activiteiten rond talenten, studiekeuze, beroepen ...? Vraag aan de school en leerkracht wat er op de planning staat. Neem zoveel mogelijk deel aan de infomomenten en activiteiten waar ouders welkom zijn.

SELFIX-account maken 

 • Alle leerlingen in het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs kunnen een gratis account maken op selfix.generatiebxl.beZe kunnen hun account bekijken op een laptop, tablet, smartphone of ander toestel met een internetverbinding.
   
 • Je kind kiest een e-mailadres en een paswoord. Daarnaast zijn voor de goede werking van SELFIX ook minstens volgende gegevens nodig: naam, voornaam, school, leerjaar. 
   
 • Tip: we raden aan scholen aan om het gebruik van SELFIX in de klas te ondersteunen. Een account aanmaken zal meestal in de klas gebeuren.
   
 • Let op: je kind beheert zelf het account. Ouders en leerkrachten kunnen hier niet zelf in kijken. Je kind kan informatie uit zijn account wel delen met leerkrachten of andere personen. Ouders en leerkrachten kunnen feedback geven via aan link die de leerling met hen deelt. Lees verder voor meer informatie.

Wat kun je doen met SELFIX?

 • Jongeren kunnen reflecties en dromen registreren en delen op een tijdslijn. Ze kunnen ook een zelftest doen om hun loopbaancompetenties in te schatten.
   
 • Er zijn drie actieknoppen:
  1. + reflectie: hiermee voeg je informatie toe in de tijdslijn. Je kunt 'eigen reflectie schrijven'. Dat doe je na of tijdens een activiteit, een les of een ervaring in de vrije tijd. Je noteert kort waar het over gaat en voegt met de '+ competentie toevoegen' de competenties toe waar je iets over geleerd hebt. Je kunt bij een reflectie ook een leuke foto, een verslag of een ander document toevoegen met de knop '+ media' toevoegen. Wil je als ouders feedback geven? Dan kan via de knop 'reflectie ontvangen'. De leerling stuurt je een link of je scant de QR-code met je smartphone. Je vult je reflectie in en stuurt door. Ging je naar samen naar een infomoment? Wil je iets vertellen over de talenten van je kind? Of heb je iets anders te melden? Vraag dan of je dit mag invullen via de gedeelde link.
    
  2. + droom: met deze knop kun je een droom registreren in de tijdslijn. Welk beroep wil je kind graag uitoefenen? Heeft je kind een specifieke droom om naartoe te werken? Dromen zeggen veel over wie je kind is en kunnen helpen om hun loopbaan te sturen.
    
  3. Stand van zaken competenties + zelftest uitvoeren. De zelftest geeft een overzicht van de loopbaancompetenties en toont groei. Door te spreken over de resultaten met de leerkracht en begeleiders, leert je kind zichzelf inschatten en keuzes maken.

Account beheren

 • In een account staan onderaan drie knoppen:
  1. Tijdslijn: dit is de 'home' knop waarmee je steeds terug naar de tijdslijn kunt.
    
  2. Inbox: hier verschijnen technische meldingen van SELFIX. Je kind kan kiezen om tips en meldingen te ontvangen. Dan stuurt Generatie BXL informatie over activiteiten of materialen die voor je kind interessant kunnen zijn.  
    
  3. Mijn profiel: hierin kan je kind de profielgegevens updaten. Verandering van school of klas? Nieuwe interesses? Je kind kan dit op elk moment aanpassen in het profiel. Je kunt hier ook 'afmelden' uit je account.
    
 • Bovenaan kun je selecteren voor welk schooljaar je jouw tijdslijn wil bekijken.

Reflecties en je tijdslijn delen

 • Met de actieknop 'filter en deel' bovenaan de tijdslijn kan je kind informatie met jou, de leerkracht of andere personen delen. Met de filter kun je kiezen welke reflecties je deelt om een gesprek over te voeren. 
   
 • Vraagt de leerkracht of begeleider als huistaak om reflecties te schrijven en te delen? Help je kind om dit juist te doen door de instructies goed op te volgen. 

Hoe gebruik je SELFIX thuis?

 • Moet je kind binnenkort een school- of studiekeuze maken? Naast de eigen ervaringen is jouw advies en dat vanuit de omgeving belangrijk voor je kind om een goeie keuze te kunnen maken. Praat dus met je kind over zijn of haar competenties en over de studiemogelijkheden. Zoek samen informatie, ga naar infomomenten, bezoek scholen en vraag advies. 
   
 • Alle belangrijke personen uit de omgeving van je kind kunnen helpen om advies te geven: grootouders, begeleiders, werkgevers (vakantiejob), mentoren, stagebegeleiders, lesgevers (hobby's) ... Zij kunnen allemaal een 'reflectie toevoegen' in de tijdslijn van het SELFIX-account. Of in gesprek gaan met je kind. De talenten die anderen bij je je kind ontdekken zijn even belangrijk als wat je kind of jij zelf denkt.