Generatie BXL ondersteunt Brusselse jongeren in hun hele leerloopbaan.

Generatie BXL bundelt het volledige aanbod voor Nederlandstalige scholen in Brussel rond de 7 loopbaancompetenties

  • Generatie BXL promoot en stroomlijnt het bestaande aanbod en werkt samen met organisaties om het aanbod te verruimen.
  • Generatie BXL biedt concrete tips en ondersteuning voor leerkrachten per onderwijsniveau.
  • De leerlingen kunnen aan de slag met de SELFIX, een online instrument om te bouwen aan de leerloopbaan.

Het aanbod richt zich tot de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs t.e.m. de 3de graad secundair onderwijs.

In 2023-2024 ligt de focus op het lager onderwijs. Geleidelijk breidt het traject uit naar de hogere leerjaren van het secundair onderwijs tot de overstap naar de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. 

Snel naar de informatie

voor scholen

voor scholen

voor leerlingen

voor leerlingen

voor ouders

voor ouders

voor organisaties

voor organisaties

Ondersteuning

Promotiemateriaal

Promotiemateriaal

Bekijk, download of bestel het promotiemateriaal om Generatie BXL mee bekend te maken.
Subsidies

Subsidies

Je school wil deelnemen aan activiteiten die de leerloopbaan van de leerlingen ondersteunen? Je organisatie heeft een aanbod voor scholen en wil dit mee bekend maken? Ontdek de subsidies en dienstverlening van de VGC waar je beroep op kunt doen.
Pedagogisch kader

Pedagogisch kader

Om de onderwijsloopbaan bij je leerlingen te ondersteunen, is het belangrijk om in te zetten op de loopbaancomptenties. Ontdek de 7 competenties waarrond Generatie BXL werkt.