Bouw aan je leerloopbaan met Generatie BXL

Je zit in een Nederlandstalige school in Brussel en je bent ouder dan 11 jaar? Dan ben je hier op de juiste plaats!
Wat zijn jouw talenten? Welke competenties heb je nodig op school en in de toekomst? Welke studierichting kies jij in het secundair? En welk beroep wil je later uitoefenen? Generatie BXL helpt je verder met je leerloopbaan

Waaruit bestaat Generatie BXL?

1. Zoek in de databank

1. Zoek in de databank

Ben je op zoek naar een hobby om je talenten te versterken? Weet je niet wie je kan helpen bij het maken van een studiekeuze? Zoek je een school die past bij jouw interesses? Waar kun je naartoe om te werken aan je competenties? Of wil je graag beroepen leren kennen? In de zoekdatabank vind je het aanbod in Brussel: activiteiten, websites, begeleiding, tips ... De filters helpen je op weg.
2. Maak een SELFIX-account

2. Maak een SELFIX-account

De SELFIX is een nieuwe webapplicatie om je loopbaancompetenties in kaart te brengen. Je kunt in de online tool je ervaringen bijhouden en je talenten, interesses en drijfveren ontdekken. De SELFIX helpt je om na te denken over je competenties en je toekomst. Samen met je leerkrachten, je ouders, je vrienden en je omgeving. Ontdek hoe je met de SELFIX aan de slag kunt!
3. Vraag advies

3. Vraag advies

Je leerkracht en de leerlingenbegeleiders op school staan klaar om je te helpen in je zoektocht. Welke school kan je kiezen? Welke studierichting past bij jou? Welk leertraject moet je volgen om daarna een bepaald beroep te kunnen uitoefenen? Ontdek wie je nog allemaal verder kan helpen bij deze belangrijke keuzes.

Ontwikkel je loopbaancompetenties

Loopbaancompetenties zorgen ervoor dat je juiste en passende keuzes leert maken, dat je jezelf kan bijsturen en je eigen loopbaan vorm kan geven. Loopbaancompetenties versterken jou in je identiteit. Je leert jezelf, je kwaliteiten en je drijfveren beter kennen. Je leert hoe je een studiekeuze of een beroep kunt kiezen. 

Generatie BXL helpt je verder om te werken aan de 7 loopbaancompetenties in en buiten de school:

  1. Ontdek je talenten en interesses
  2. Ken je kwaliteiten
  3. Ken je drijfveren
  4. Verken je mogelijkheden 
  5. Kies, plan en stuur bij
  6. Bouw een netwerk uit
  7. Blijf levenslang leren

1. Ontdek je talenten en interesses

Nieuwe dingen durven proberen. Af en toe de comfortzone verlaten. Uitdagingen aangaan. Die vaardigheid biedt (leer)kansen. Dat is belangrijk zowel op school als later op de arbeidsmarkt. In de databank van Generatie BXL vind je tips om je talenten en interesses te ontdekken. Neem deel aan activiteiten in je school en daarbuiten. Ga in gesprek met je omgeving en ontdek waar jij goed in bent of jezelf verder in wilt ontwikkelen. 

2. Ken je kwaliteiten

Je eigen kwaliteiten kennen is een belangrijke stap om je leerloopbaan vorm te geven. Dit kan mee bepalen welke school en studiekeuze je maakt en waar je je verder in wil ontwikkelen. In het onderwijs zal je op verschillende momenten keuzes moeten maken. Zelfinzicht en zelfreflectie, de capaciteit om jezelf in te schatten en om je keuzes daarop af te stemmen, is daarbij belangrijk.

3. Ken je drijfveren

Weten wat je drijft, wat je verwachtingen zijn voor je leerloopbaan en waar je naartoe wil is niet altijd gemakkelijk. Durven dromen is belangrijk.
Soms lijkt het misschien dat de keuzes die je nu maakt, later weinig verschil zullen maken. Bewust nadenken over je verwachtingen en wat jij belangrijk vindt kan nochtans mee het succes van je verdere loopbaan bepalen. Eigenlijk gaat het in deze competentie over het leren benoemen 'wat jij wil'! Niet gemakkelijk. Wat vind jij belangrijk in een studierichting of een job? Wat geeft jou voldoening? Waar haal je energie uit? Door je dromen en verwachtingen expliciet uit te spreken, maak je ze concreet. 

4. Verken je mogelijkheden

Informeer je grondig! Welke studierichtingen zijn er? Welke jobs sluiten daarbij aan? Er zijn veel scholen, richtingen, sectoren, websites en mogelijkheden.
Hoe vind je daarin wat je zoekt of nodig hebt? In je omgeving kom je niet altijd alle opties automatisch tegen. Informeren bij je ouders en kennissen is belangrijk. Breder kijken is een must. Vraag daarom ook informatie aan je leerkracht, het CLB en andere organisaties. Bezoek verschillende scholen. Leer verschillende richtingen kennen. Weet goed hoe het onderwijs in elkaar zit en welke keuzes je op welk moment kan maken. 

5. Kies, plan en stuur bij

Pak je loopbaan in handen! Neem actief stappen! Durf hulp vragen!
Eens je voldoende geïnformeerd bent, de impact van je keuze kent en weet dat die aansluit bij eigen interesses en kwaliteiten, kan je de volgende stap zetten. Durf je keuze te volgen. Onderneem actie om je werk, studies en het leren te laten aansluiten bij de eigen kwaliteiten en motieven. In deze stap is leren plannen essentieel, op korte en op lange termijn. Neem zelf de verantwoordelijkheid van je eigen loopbaan. Aarzel niet om hulp te vragen en je loopbaan bij te sturen wanneer nodig. Jij zit aan het stuur en bepaalt mee. 

6. Bouw een netwerk uit

Spreek aan! Bevraag! Toon interesse! Vraag steun! 
Je eigen netwerk uitbouwen en inzetten kan helpen om kansen te creëren voor je loopbaan. Je netwerk is meer dan de school en je familie. Welke contacten heb je in je vrije tijd? Ken je mensen die een bepaald beroep uitoefenen? Doe je een vakantiejob? Vraag feedback aan je stagementor, begeleiders en leidinggevenden. Zij kunnen je meer informatie geven over wat een job of richting werkelijk inhoudt. Over je capaciteiten en je groeikansen. Je netwerk kan ook helpen in het aanreiken van werkmogelijkheden en kansen.

7. Blijf levenslang leren

Leren eindigt niet na je diploma secundair onderwijs. Je kunt jezelf altijd blijven ontwikkelen, ook als volwassene via opleidingen, cursussen, nieuwe jobkansen ...
Op de arbeidsmarkt is het belangrijk om leergierig te blijven. Zelf verantwoordelijkheid opnemen, flexibiliteit, omgaan met feedback ... Dat zijn allemaal vaardigheden die gegeerd zijn op de arbeidsmarkt. Levenslang leren wil ook zeggen: blijven inzetten op zachte vaardigheden zoals 'op tijd komen', 'vragen durven stellen', 'je gedrag kunnen afstemmen op de situatie', enzovoort.