Generatie BXL voor scholen

Je werkt in een Nederlandstalige school in Brussel en wil met je leerlingen aan de slag rond hun leerloopbaan en competenties? Dan ben je hier op het juiste adres!

Deze website bundelt het aanbod voor leerlingen en leerkrachten in het 5de en 6de leerjaar (buitengewoon) lager onderwijs t.e.m. de derde graad van het (buitengewoon) secundair onderwijs. De focus ligt op de thema's talentontwikkeling, beroepenoriëntatie, school- en studiekeuze en leerloopbaanbegeleiding.
De zeven loopbaancompetenties vormen de leidraad.

Waaruit bestaat Generatie BXL?

1. Zoek in de databank

1. Zoek in de databank

In de zoekdatabank kun je volledige aanbod voor scholen en leerlingen in Brussel vinden: educatief materiaal, activiteiten, professionalisering en subsidies, praktijkvoorbeelden ... Je kunt gemakkelijk filteren op de leeftijd van je leerlingen, op soort aanbod, studiedomeinen en op de loopbaancompetenties.
2. Maak een leerkrachtaccount en een jaarplan

2. Maak een leerkrachtaccount en een jaarplan

Maak een eigen leerkrachtaccount in de zoekdatabank. Die geeft toegang tot de ondersteuningsthema's. Je kunt in je persoonlijke dashboard een eigen jaarplan opstellen. Generatie BXL maakte voor elk onderwijsniveau een overzicht van interessante thema's. In je dashboard vind je de tips en methodieken waarmee jij in de klas aan de slag kunt. De focus ligt steeds op de loopbaancompetenties, rekening houdend met de eindtermen. 
3. Werk met de SELFIX voor leerlingen

3. Werk met de SELFIX voor leerlingen

Zet je leerlingen zelf aan het werk. Gebruik in en rond de klas de SELFIX van Generatie BXL. De SELFIX is hét instrument voor je leerlingen om hun loopbaancompetenties in kaart te brengen en om hun toekomst in eigen handen te nemen. Je leerlingen kunnen in de online tool hun ervaringen delen en hun talenten, interesses en drijfveren ontdekken. Ze reflecteren over hun competenties en toekomstdoelen. Ontdek hoe je in de klas met de SELFIX aan de slag kunt.
4. Schrijf in voor de vormingen

4. Schrijf in voor de vormingen

Zoek op 'Generatie BXL' in de vormingskalender van het Onderwijscentrum Brussel. In de vormingen van Generatie BXL komt het bredere kader aan bod: hoe kun je aan de slag met de tools van Generatie BXL? Wat zijn de transitiemomenten en hoe ga je hiermee aan de slag op school? Hoe past dit in de leerplannen? Hoe ga je om met ouders en partners?

Pedagogisch kader

Loopbaancompetenties

Loopbaancompetenties

Wat zijn loopbaancompetenties? Ontdek hier de cyclus, de competenties en hoe we ze in de tools van Generatie BXL gebruiken.
Begeleiding scholen

Begeleiding scholen

De centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en pedagogische begeleidingsdiensten (PBD) van je school ondersteunen jou, je leerlingen en hun ouders rond alle thema's die te maken hebben met de leerloopbaan: talentontwikkeling, school- en studiekeuze, beroepenoriëntatie, enzovoort. Ga je aan de slag met de tools van Generatie BXL? Fijn! Stem zeker ook af met de diensten die actief zijn in je school en de leerplannen.
Infomoment ouders

Infomoment ouders

Gebruik onze video om ouders te betrekken bij wat je school doet rond de thema's van Generatie BXL. Organiseer een infomoment met de ouders. De video is een eerste stap om het thema studiekeuze en de loopbaancompetenties bij de ouders te introduceren.

Ondersteunende materialen

Ga aan de slag met de ondersteunende materialen van Generatie BXL: een presentatie voor de ouders, getuigenisfilmpjes, het lexicon ... 

Download het promotiemateriaal van Generatie BXL om het traject mee zichtbaar te maken en te promoten op school: banners, afbeeldingen, affiche ...