Werk met SELFIX in je organisatie

SELFIX is een nieuwe webapplicatie waarin leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hun loopbaancompetenties in kaart kunnen brengen. 

Leerlingen creëren op selfix.generatiebxl.be een persoonlijk account. Op een tijdslijn registreren ze 'reflecties'. Dat zijn ideeën, gedachten en vragen die leerlingen op school of in hun vrije tijd ervaren. Zo ontdekken de leerlingen hun talenten, interesses en drijfveren. Ze leren hierover te reflecteren en keuzes maken over hun toekomst en leerweg, samen met hun omgeving.

We raden sterk aan dat leerlingen SELFIX gebruiken als onderdeel van een breder traject, met de ondersteuning van een leerkracht of andere begeleider. Organisaties kunnen het gebruik van de tool stimuleren en ondersteunen door het te integreren in de bestaande werking. 

Hoe past SELFIX in jouw traject?

  • Alle activiteiten waar jongeren aan deelnemen bieden leerkansen. De bedoeling van SELFIX is om jongeren niet alleen te laten deelnemen aan activiteiten en om hen toe te leiden naar informatie. De bedoeling is vooral om hen hierover te laten nadenken. Wat hebben ze bijgeleerd? Hoe schatten ze hun competenties in? Welke talenten kunnen ze inzetten in de toekomst? Dit overstijgt de klascontext. Ook jouw organisatie kan hieraan bijdragen door de jongeren aan te moedigen bij elke activiteit hun 'reflecties' toe te voegen in hun SELFIX-account.  
     
  • Wat doet jouw organisatie voor Brusselse jongeren? Op welke manier kunnen de jongeren hun competenties ontwikkelen met jouw aanbod? Help je leerlingen bij het maken van een school-, studie- of beroepskeuze? De informatie in hun SELFIX-account is een goede basis voor een begeleidingsgesprek. Jongeren kunnen zelf selecteren welke 'reflecties' ze met je willen delen. 
     
  • Generatie BXL laat leerlingen actief kennis maken met de loopbaancompetenties en verschillende begrippen van zelfontwikkeling die daaraan vast hangen. Maak zelf ook kennis met de woordenschat van Generatie BXL. 'Loopbaancompetenties', 'studiekeuze', 'reflectie', 'zelftest', 'studiedomeinen' ... Hoe meer de jongeren in hun omgeving in contact komen met deze woorden, hoe sneller ze deze zullen begrijpen en gebruiken. Dat helpt hen om gesprekken over loopbaan en competenties te voeren en om informatie over studiemogelijkheden beter te begrijpen.

Hoe werkt SELFIX?

Ontdek in de handleiding voor leerlingen uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel wat ze kunnen doen met SELFIX. 
In de handleiding voor de leerkrachten vind je de tips die we aan leerkrachten geven om hun leerlingen actief te ondersteunen. 

Begeleid je met je organisatie jongeren? Of laat je hen deelnemen aan activiteiten? Dan moedigen we je aan om:

  • het gebruik van SELFIX bij jongeren te stimuleren;
  • regelmatig feedback in het SELFIX-account van de jongeren te geven door een 'reflectie' in de tijdslijn van de jongeren te schrijven.
  • het SELFIX-account van leerlingen te gebruiken als basis voor een loopbaangesprek. Een gevulde tijdslijn biedt veel informatie over de jongeren en hun competenties.