Loopbaancompetenties

Loopbaancompetenties zorgen ervoor dat je juiste en passende keuzes leert maken, dat je jezelf kan bijsturen en je eigen loopbaan vorm kan geven. Loopbaancompetenties versterken jongeren in hun (arbeids)identiteit. Ze leren zichzelf, hun kwaliteiten en drijfveren beter door kennen. En kunnen die in relatie brengen met studie- en beroepsmogelijkheden.

Eindtermen en brede basiszorg

De ondersteuning van de onderwijsloopbaan is een belangrijk element in het decreet leerlingenbegeleiding en komt aan bod in de eindtermen en brede basiszorg. 
Om de onderwijsloopbaan bij je leerlingen te ondersteunen, is het belangrijk om in te zetten op de loopbaancompetenties.

7 loopbaancompetenties

Binnen Generatie BXL vertrekken we vanuit 7 loopbaancompetenties. 

  1. Ontdek je talenten en interesses
  2. Ken je kwaliteiten
  3. Ken je drijfveren
  4. Verken je mogelijkheden 
  5. Kies, plan en stuur bij
  6. Bouw een netwerk uit
  7. Blijf levenslang leren
1. Ontdek je talenten en interesses

1. Ontdek je talenten en interesses

2. Ken je kwaliteiten

2. Ken je kwaliteiten

3. Ken je drijfveren

3. Ken je drijfveren

4. Verken je mogelijkheden

4. Verken je mogelijkheden

5. Kies, plan en stuur bij

5. Kies, plan en stuur bij

6. Bouw een netwerk uit

6. Bouw een netwerk uit

7. Blijf levenslang leren

7. Blijf levenslang leren

Algemeen / alle

Algemeen / alle